Thursday Jun 29, 2023

Motivačné detektívky

Ako prispeli Wagnerovci k rodovej rovnosti. Kam chodia ekológovia na sabatikal. Ako spôsobila pizza Havaj skazu Pompejí. Prišiel čas na podcasty v klietke. Na fosílne palivá naviedli ľudí chobotnice.  Prečo Adam mlčí. 

Denník N

Version: 20240320